ADRES
SŁOW KILKA O
PMK AACHEN ...
DUSZPASTERZ MISJI
DOKUMENTY
GRUPY MODLITEWNE
CHOR "KANTYLENA"
ZESPOŁ "DOXA"
WIECZORY POEZJI
POLSKIEJ
ZABAWY PARAFIALNE
GRILL
PIELGRZYMKI
RADA DUSZPASTERSKA
Grupy modlitewne:
- "Promyk Jezusa Miłosiernego" - grupa modlitewna dla dzieci 
  powstała w 1994 r.
- "Koło Zywego Różańca" - istnieją 2 koła dla dorosłych od 1994 r. i 
   2 koła dla dzieci i młodzieży od stycznia 2000 r. Wymiana 
   tajemnic w trzeci piątek  miesiąca, dla młodszych w 1 niedzielę. 
   Raz na kwartał odbywają się spotkania członków w PMK.
-  "Krucjata Niepokalanej" - spotkania raz w miesiącu.
-  "Krąg Biblijny" - spotkania w PMK z możliwością rozważania 
   Pisma Swiętego w drugą i czwartą sobotę miesiąca 
   (od 12.11.94)
-  "Grupa Szensztacka" - spotkania we wtorki
-  "Miłosierdzie Boże" - nabożeństwa w II i IV piątek miesiąca
-   "Koło Przyjaciół Radia Maryja" - Msze św. w ostatnią 
    niedzielę m-ca w kościele pw. św. Mikołaja o godz. 16:00