ADRES
SCHEMAT DZIAŁALNOSCI

SŁOW KILKA O
PMK AACHEN ...

DUSZPASTERZ MISJI

DOKUMENTY

GRUPY MODLITEWNE

CHOR "KANTYLENA"

ZESPOŁ WOKALNO-INSTR.
 "FAMILIAE".

INTENCJE

ZABAWY PARAFIALNE

GRILL

PIELGRZYMKI

RADA DUSZPASTERSKA

Witam serdecznie na stronie internetowej PMK-Aachen.
Zapraszam do poświęcenia paru minut uwagi w celu lepszego poznania
naszej działalności duszpasterskiej jak rownież w pogłębieniu wiary w
nowym Tysiącleciu chrześcijaństwa.

Wasz duszpasterz 
ks. Sebastian Sosnowski

Obraz Najświętszej Maryi Panny
w kościele NMP w Aachen