ADRES
SŁOW KILKA O
PMK AACHEN ...
DUSZPASTERZ MISJI
DOKUMENTY
GRUPY MODLITEWNE
CHOR "KANTYLENA"
ZESPOŁ WOKALNO-INSTR.
 "FAMILIAE".
INTENCJE
ZABAWY PARAFIALNE
GRILL
PIELGRZYMKI
RADA DUSZPASTERSKA
Witam serdecznie na stronie internetowej PMK-Aachen.
Zapraszam do poświęcenia paru minut uwagi w celu lepszego poznania
naszej działalności duszpasterskiej jak rownież w pogłębieniu wiary w
nowym Tysiącleciu chrześcijaństwa.

Wasz duszpasterz 
ks. Bogdan Renusz

Obraz Najświętszej Maryi Panny
w kościele NMP w Aachen