ADRES
 
SŁOW KILKA O
PMK AACHEN
                                                                    
DUSZPASTERZ MISJI

DOKUMENTY

GRUPY MODLITEWNE

CHOR "KANTYLENA"

ZESPOŁ WOKALNO-INSTR. "FAMILIAE".
 
INTENCJE

ZABAWY PARAFIALNE 

GRILL

PIELGRZYMKI

RADA DUSZPASTERSKA 

  Duszpasterzem parafii jest ks. proboszcz
  Sebastian Sosnowski SChrKs. Sebastian Sosnowski SChr, pochodzi z Bolesławca na Dolnym Śląsku. Po ukończeniu szkoły podstawowej w rodzinnym mieście i Liceum Zawodowego we Lwówku Śląskim, w roku 1989, wstąpił do Towarzystwa Chrystusowego.

21 maja 1996 roku przyjął święcenia kapłańskie w katedrze poznańskiej. Pierwszą placówką był Nowicjat Zgromadzenia, gdzie pracował jako socjusz magistra nowicjatu. Następnie podjął pracę w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie.

W 2000 roku rozpoczął studia specjalistyczne z zakresu teologii życia duchowego na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie zakończone licencjatem.

W 2003 roku podjął obowiązki ojca duchownego w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu.

Pod koniec roku 2005 został skierowany do pracy duszpasterskiej w Polskiej Misji Katolickiej w Bochum, gdzie pracował 5 lat. Następnie skierowany do pracy we Włoszech, w Genzano di Roma i Torvaianica. Od 2012 roku pracował w kościele polskim św. Stanisława B.M. w Rzymie.

We wrześniu 2016 roku wrócił do Niemiec i rozpoczął pracę w Polskiej Misji Katolickiej w Leverkusen.

6 stycznia 2019 roku, objął obowiązki proboszcza  w Polskiej Misji Katolickiej w Aachen.