ADRES
 
SŁOW KILKA O
PMK AACHEN
                                                                    
DUSZPASTERZ MISJI

DOKUMENTY

GRUPY MODLITEWNE

CHOR "KANTYLENA"

ZESPOŁ WOKALNO-INSTR. "FAMILIAE".
 
INTENCJE

ZABAWY PARAFIALNE 

GRILL

PIELGRZYMKI

RADA DUSZPASTERSKA 

  Duszpasterzem parafii jest ks. proboszcz
  Bogdan Renusz SChr
  


Ks. Bogdan Renusz SChr urodził się 13.02.1969 r. w Starzynie w województwie pomorskim. Po ukończeniu szkoły podstawowej we Władysławowie i Liceum Ogólnokształcącego w Pucku w sierpniu 1988 roku wstąpił do Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. 

23 maja 1995 przyjął święcenia kapłańskie w katedrze poznańskiej. Następnie przez dwa lata pracował w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie. 

W 1997 roku rozpoczął studia specjalistyczne z zakresu teologii życia duchowego na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie zakończone licencjatem.

W październiku 2001 r. został skierowany do pracy duszpasterskiej w Niemczech w Polskiej Misji Katolickiej w Leverkusen. W okresie od  1 lutego 2011 do 31 stycznia 2012  pracował w Polskiej Misji Katolickiej w Bochum. 

Z dniem 1 lutego 2012 r. objął obowiązki proboszcza  w Polskiej Misji Katolickiej w Aachen.