Tradycyjnie 31 października 2015 odbył się w polskiej misji katolickiej bal wszystkich Świętych. W zabawie brało udział około 30 dzieci z rodzicami pod przewodnictwem księdza Proboszcza. Dzieci w czasie różnorodnych zabaw poszerzały wiedzę o świętych. Różnorodne stroje uświetniły udaną zabawę.
W ten sposób dzieci naszej parafii w chrześcijański sposób przeżyły wigilię uroczystości Wszystkich Świętych.