15. 06. 2013 - Sobotnia pielgrzymka do Matki Bożej Królowej Pokoju w Neviges. 
W przeżywanym Roku Wiary Księży Chrystusowcy świętują 35 jubileusz podpisania dekretu przez ówczesnego Przełożonego Generalnego Towarzystwa Chrystusowego,
ks. dr Czesława Kamińskiego o utworzeniu prowincji niemieckiej Księży Chrystusowców, którzy podjęli się odpowiedzialności za organizowanie polonijnej pielgrzymki do Westfalskiej Częstochowy.
Od 27 lat pielgrzymka Polaków i wiernych polskiego pochodzenia, czy mówiących po polsku, Polskich Misji Katolickich w Nadrenii i Westfalii odbywa się regularnie w trzecią niedzielę miesiąca
czerwca i trwa przez dwa dni.
 
Wspólnota w Aachen po raz drugi bierze udział w pieszej pielgrzymce rozpoczynającej się w Remscheid wyjściem z kościoła St. Engelbert. W przeszłości wierni z naszej parafii
pielgrzymowali indywidualnie lub zbiorowo, uczestnicząc w głównych uroczystościach niedzielnych i procesji na Górę Maryi. Tegoroczna pielgrzymka zaczęła się od wyjazdu autobusem
z Aachen do Remscheid. Po wspólnej modlitwie Księży proboszczów Jerzego Gryni i Bogdana Renusza pątnicy udali się w kierunku Neviges. Dwudziesto pięcio kilometrowy odcinek
drogi podzielony był na pięć etapów, w których uczestniczyło około 200 stu pielgrzymów. W drodze towarzyszyła nam modlitwa różańcowa, pieśni i opieka duszpasterska
księży Chrystusowców. Wspaniałą atmosferę stworzyli młodzi ludzie grający na instrumentach i śpiewający piosenki pod przewodnictwem Kamila Bieli z Remscheid.
 
Podczas postojów członkowie Rad Parafialnych i zaangażowani wierni obu Parafii zadbali o posiłki i napoje dla pielgrzymów. Były kiełbaski z bułką, kawa i ciasto oraz słodycze
dla najmłodszych, którzy dzielnie znosili trudy niełatwej czasami drogi. Pogoda sprzyjała nam podczas całego dnia, nie licząc małej deszczowej chmurki, która odświeżyła gorące powietrze.
Około godziny 17:30 cała grupa z radosną pieśnią wkroczyła na teren sanktuarium powiewając chustami i biało-czerwonymi flagami.
 
 
Powitał nas Prowincjał Księży Chrystusowców ks. Jerzy Wieczorek oraz ks. Arcybiskup Andrzej Dzięga, Metropolita szczecińsko-kamieński, który przewodniczył Mszy św. w sanktuarium
o godzinie 18:30. Duchowni zachęcali nas wszystkich, by uczyć się od Świętej Rodziny konsekwencji w rozwijaniu wiary oraz pełnego zaufania Bogu we wszystkich okolicznościach.
Nasze intencje, prośby, problemy i radości zostawiliśmy u stóp Matki Bożej, a następnie umocnieni, szczęśliwi, choć zmęczeni wróciliśmy do naszych rodzin i domów.

Tradycja polskiego pielgrzymowania sięga również trudnych czasów wojennych i powojennych. 22 czerwca 1977 pielgrzymował tutaj kard. Karol Wojtyła w ramach pojednania polsko-niemieckiego.
Metropolita Krakowski był tutaj ponownie 23 września 1978 r., razem ze Sł. B. Stefanem Kard. Wyszyńskim, Prymasem Polski, który pozostawił w darze dla sanktuarium obraz - kopię MB Częstochowskiej.