W ręce Twe Panie serce swe oddaję
  
Dnia 12 maja br.  dziesięcioro dzieci z naszej Misji przyjęło po raz pierwszy Pana Jezusa do swojego serca.  I Komunia Święta, to wielkie wydarzenie w życiu każdego dziecka. Poprzedziły je najpierw regularne spotkania na katechezie, później mały egzamin z katechizmu,  próby, na których nie zawsze wszystko wychodziło i Sakrament Pojednania. Wreszcie nadszedł długo oczekiwany dzień.  Choć był chłodny i deszczowy, to jednak serca naszych dzieci promieniały radością. W uroczystej Liturgii oprawę muzyczną przygotował zespól "Familiae", pod kierownictwem pani K. Piórek. Dzieci i rodzice aktywnie włączyli się w przygotowanie Eucharystii poprzez czytanie Słowa Bożego, modlitwy powszechnej, śpiewanie psalmu i uroczystą procesję z darami do Stołu Pańskiego.
Jeszcze raz w imieniu wszystkich rodziców dziękujemy ks. Bogdanowi za pomoc w przygotowaniu naszych dzieci, 
by mogły od teraz w pełni uczestniczyć w każdej niedzielnej Mszy Świętej.
                                                                                                                                                                                                                                        Sylwia Niemiec