Kornelia, Olivia, Aleksandra, Livia ze Słowacji oraz Dawid, po raz pierwszy przystąpili do Stołu Pańskiego. Mimo, że grupka była niewielka, uroczystość w kościele odświętnie udekorowanym była piękna, podniosła i radosna. Na życzenie rodziców i dzieci I komunijnych, 
oprawę Mszy św., przygotował zespół wokalno-instrumentalny „Familiae” pod kierownictwem Katarzyny Piórek. Po raz pierwszy również w tym dniu wykorzystano nowoczesny sprzęt nagłaśniający zakupiony z pieniędzy wypracowanych w większości z inicjatyw Rady Duszpasterskiej; 
(zabawy parafialne, grille, spotkania niedzielne przy kawie i cieście).Ten wysokiej klasy nabytek będzie służył również innym grupom muzycznym, 
aby trud i poświęcenie podczas prób, był słyszalny w całym kościele i dawał radość nie tylko słuchającym jak również samym wykonawcom.