OBCHODY WIELKIEGO TYGODNIA W NASZEJ WSPÓLNOCIE.
  
  W Niedzielę Palmową (01.04.2012) wierni naszej wspólnoty mieli możliwość nabycia nie tylko świeżych gałązek bukszpanu,
  ale także pięknie ustrojonych palemek, które przygotowały dzieci wraz z mamusiami z zespołu Familiae.
  Pieniądze ze sprzedaży zostaną przeznaczone na wyjazd pielgrzymkowy dzieci, które biorą aktywny udział w życiu parafii.

 
 
                                                                                                                                   Wszystkim osobą, które pomagały w strojeniu palemek serdecznie dziękujemy!

  Wielki Czwartek (05. 04. 2012)
  to pamiątka ustanowienia Sakramentów: Eucharystii i Kapłaństwa. Od wielu lat w tym dniu jesteśmy świadkami tzw. MANDATUM.
  Wzorujący się na geście Chrystusa z Wieczernika, polega na umyciu przez celebransa nóg 12 mężczyznom.
  Gest ten ma oznaczać postawę pokory, ale przede wszystkim ofiarnej służby i miłości, jaką powinni cechować się uczniowie Jezusa.
  Msza święta ma charakter dziękczynny również za ustanowiony Sakrament Kapłaństwa,
  dlatego też  w szczególny sposób modlimy się za naszego Duszpasterza,
  a naszą wdzięczność za Jego służbę wśród nas wyrażamy kwiatami i serdecznymi życzeniami.
 

  Liturgia Wielkopiątkowa

Wielki Piątek jest dniem zadumy nad Męką Chrystusa, skupienia, powagi, wzmożonej pobożności i gorliwych praktyk religijnych.
W tym dniu używa się czerwonych szat liturgicznych symbolizujących miłość zwyciężającą na krzyżu.
Po Adoracji Krzyża, następuje Komunia św. i przeniesienie Jezusa w postaci eucharystycznej do Grobu,
gdzie miała miejsce adoracja prowadzona przez dzieci, młodzież i starszych
z różnych grup modlitewnych, a także modlitwy indywidualne do późnych godzin wieczornych.

Liturgia Słowa Bożego w Wielki Piątek składa się z dwóch czytań, psalmu (bez organów) oraz opisu Męki Pańskiej z Ewangelii wg. św. Jana.

Dotychczasowy Grób Pana Jezusa został przeniesiony i usytuowany w pobliżu obrazu Matki Bożej Częstochowskiej,
powiększony i udekorowany świeżymi kwiatami zakupionymi z datków wiernych na ten właśnie cel.
Inicjatorem zmian był ks. prob. Bogdan Renusz TChr., a pomagali w tym przedsięwzięciu członkowie Rady Parafialnej.

Kolejne zdjęcia pokazują święcenie pokarmów na stół Wielkanocy,
uroczystą liturgię Wielkiej Soboty z procesją rezurekcyjną oraz pusty Grób z triumfującą figurą Jezusa Zmartwychwstałego.