W kościele Najświętszej Maryi Panny w Aachen, 29 kwietnia 2012 roku  sprawowana była uroczysta Msza św., dziękczynna z okazji Srebrnego Jubileuszu Misji.
Liturgii przewodził Ks. Biskup Heinrich Mussinghoff, przedstawiciele Kurii aacheńskiej, przełożeni Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej z Polski i Niemiec;
Ks. Prowincjał Jerzy Wieczorek,  Wikariusz Generalny - Ks. Krzysztof Grzelak, Proboszczowie: Edmund Druz i Jan Urbanek.
Muzyczną oprawę Mszy św. przygotował nasz chór parafialny „Kantylena” pod kierownictwem pani Agaty Sewery.

25 Jubileusz powstania parafii był przede wszystkim okazją, by wyrazić wdzięczność Panu Bogu za to, że możemy modlić się w języku naszych Ojców we wspólnocie parafialnej, że mamy kościół, że możemy do niego przychodzić i brać udział we Mszy świętej i w różnych nabożeństwach.
Dziękujemy Panu Bogu za naszą wspólnotę parafialną, którą wspólnie tworzymy, mimo, że wielu wiernych wywodzi się z różnych stron Polski.
Dziękujemy Bogu za  nasz popularny Biały Domek, w którym odbywają się nie tylko próby zespołu Familiae, ale także niedzielne spotkania przy kawie i cieście oraz inne spotkania formacyjne.

Jubileusz, to także okazja wyrażenia wdzięczności wszystkim, którzy trudzili się przy tworzeniu parafii od początku jej istnienia po obecną troskę włącznie z jej utrzymaniem. Na ręce Księży: Romualda Greha, Edmunda Druza, Jana Urbanka oraz nowo mianowanego Proboszcza Bogdana Renusza z Towarzystwa Chrystusowego składamy wyrazy podziękowania za służbę wśród Polonii.

Serdeczne podziękowania kierujemy do tych wszystkich parafian, którzy troszczą się o Parafię, szczególnie wcześniejszym i obecnym Członkiniom i Członkom Rady Duszpasterskiej z prośbą, aby nie ustawali w wierności Bogu w Trójcy Świętej. 

Dziękujemy wszystkim Kapłanom, Rekolekcjonistom i Spowiednikom, którzy pracowali w naszej parafii, a którzy swoją pracą przyczyniają się do wzrostu duchowego i religijnego wiernych.


Po liturgii Goście i wierni wzięli udział we wspólnym świętowaniu  na placu przed Białym Domkiem z udziałem grup muzycznych naszej Misji: „Familiae” pod kierownictwem pani Katarzyny Piórek i „Przystani” z panią Elwirą Watorską na czele.
-