Nominacja (25. 03. 2012)

Podczas Mszy św. w kościele St. Marien w Aachen  odbyła się uroczystość oficjalnego
wprowadzenia w urząd nowo mianowanego Proboszcza Księdza Bogdana Renusza TChr.
Obecni byli przedstawiciele Kurii Biskupiej: ks. Rolf Peter Cremer oraz pani Eva Hänselmann,
a także przełożony Prowincji św. Józefa Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej
Ksiądz Jerzy Wieczorek i Ojciec Rekolekcjonista Józef Przekop TChr., z Poznania.
Mszę świętą uświetnił występ chóru parafialnego "Kantylena".