Czcigodny Księże Bogdanie!
Kiedy nas uczysz 
ścieżek do Boga,
zawsze znajdujesz
właściwe słowa -
a my, gdy Księdza
są imieniny,
uczucia nasze
jak wyrazimy? 

Najlepiej, jeśli
dziecięce myśli
krótkiego wiersza
słowo określi:

Przeleciał rankiem
Anioł nad szkołą
z miną radosną,
z wieścią wesołą
i rzekł:
- Gdy Kapłan ma imieniny
cieszą się nawet
Nieba wyżyny!
I niby gwiazdki
rozsiewał radość...
- Tak naszym sercom
uczynił zadość!

Więc z tej radości
kwiaty niesiemy,
pełni wdzięczności -
zdrowia życzymy,
i Boga prosić
będziemy zawsze,
by Ci dał każdą
potrzebną łaskę!


IV Niedziela Wielkiego Postu jest zwana niedzielą radości - Laetare - od pierwszych słów antyfony na wejście - introitu:

Laetáre, Ierúsalem, et convéntum fácite omnes qui dilígitis eam: gaudéte cum l?títia, qui in tristítia fuístis: ut exsultétis et satiémini ab ubéribus consolatiónis vestr?.
L?tátus sum in his qu? dicta sunt mihi: in domum Dómini íbimus. 

Wesel się, Jeruzalem! A wszyscy, którzy ją miłujecie, śpieszcie tu gromadnie. Cieszcie się i weselcie, którzyście się smucili, radujcie się i nasyćcie się z piersi pociechy waszej.
Uradowałem się, gdy mi powiedziano : Pójdziemy do domu Pańskiego.

Kościół, Nowe Jeruzalem, cieszy się z obfitości dóbr nadprzyrodzonych, łask płynących z Chrztu i Eucharystii, którymi obdarza swe dzieci. W tradycji rzymskiej jest to "niedziela róż", ponieważ w tym dniu obdarowywano się pierwszymi kwiatami zakwitających róż, a Ojciec św. poświęcał złotą różę, którą ofiarowywał osobie zasłużonej dla Kościoła. 

W przedzień imienin księdza Bogdana wierni Polskiej Misji w Aachen oraz młodzież z formacji Emaus przygotowali
solenizantowi miłą niespodziankę.Grupa muzyczno-instrumentala Przystań przygotowała oprawę muzyczną Mszy św., a dwie najmłodsze ministrantki:
Oleńka i Kornelia w towarzystwie Dawidka i pana Grzegorza zadedykowały ks. Bogdanowi sympatyczny wiersz imieninowy.
W naszej Parafii szczycimy się tym, że pamiętamy o jubileuszach i ważnych uroczystościach naszych Duszpasterzy, ponieważ stanowimy jedną rodzinę.
 

 
Imieniny - zwyczaj świątecznego obchodzenia (czasami hucznego) dnia świętego lub błogosławionego z chrześcijańskiego kalendarza lub innego dnia, tradycyjnie przypisywanego temu imieniu. Zwyczaj szczególnie popularny w Polsce (z wyjątkiem Górnego Śląska i Kaszub), ale także obecny w regionach katolickich np. Bawarii. Imieniny obchodzi się również w Bułgarii, w Grecji, w  Szwecji, w Czechach, na Węgrzech i Łotwie, a kiedyś i w Rosji. W Szwecji oficjalną listę imienin publikuje Królewska Szwedzka Akademia Nauk. Zwykle wiąże się ze składaniem życzeń i wręczaniem prezentów solenizantowi. Czasem można spotkać się ze zwyczajem, że jeśli jest więcej niż jeden święty lub błogosławiony (patron) imienia (tj. jeśli jest kilka dat imienin w kalendarzu), imieniny obchodzi się w dniu wypadającym jako pierwszy w kolejności po urodzinach.