Drogi Księże Proboszczu, 
witamy cię serdecznie 
w imieniu wspólnoty parafialnej 
i powierzamy się Twej pasterskiej pieczy - 
- prowadź nas do Boga !
Ufamy, że będziesz gorliwie budował 
Bożą świątynię z żywych kamieni, jakimi jesteśmy 
i że będziesz należycie troszczył się 
o dobra materialne naszej parafii.
W niedzielę 5 lutego podczas Mszy św. o godz. 11:15 w świątyni pw. Najświętszej Maryi Panny (ST. Marien) w Aachen odbyło się oficjalne powitanie ks. Bogdana Renusza z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Wprowadzenie nowego Proboszcza dokonał 2 lutego 2012 w Aachen, a w środę i sobotę kolejno w Düren i Herzogenrath, dotychczasowy Proboszcz PMK ks. Jan Urbanek, który przeszedł do pracy duszpasterskiej w Bochum.
 
W imieniu parafian ks. Proboszcza powitali przedstawiciele Rady Parafialnej;
przewodnicząca - Jolanta Ławeczka, wiceprzewodnicząca - Krystyna Lach, a w imieniu ministrantów -  Szymon Niemiec.

Piękną pieśń powitalną dla ks. Bogdana zaśpiewali Sara i Małgorzata Blaik oraz pan organista Andrzej Goldyszewicz.
 
Bądź pozdrowiony Gościu nasz,
w radosne progi nasze wejdź!
My zapalimy zamiast lamp
szczęśliwe ognie naszych serc.
--------------------------------------------
Uroczysty charakter Mszy św. swoim śpiewem podkreśliły również panie: Katarzyna Piórek i Małgorzata Blaik.
 

"Niech nasza droga będzie wspólna, niech nasza modlitwa będzie pokorna, niech nasza miłość będzie potężna. 
Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei będzie sprzeciwiać". 
 

                                                               Szczęść Boże!