29 listopada 2012 - w ramach wizytacji prowincji naszą wspólnotę odwiedził Przełożony Generalny Zgromadzenia Księży Chrystusowców,
ks. Tomasz Sielicki SChr.
Czcigodnego Gościa na wstępie wieczornej Mszy św. w kościele Najświętszej Maryi Panny w Aachen, powitał ks. Proboszcz Bogdan Renusz TChr..,
oraz w imieniu wiernych przewodnicząca Rady Parafialnej Jolanta Ławeczka wraz z panem Józefem Lach.

Po liturgii miało miejsce spotkanie członków Rady Duszpasterskiej w Białym Domku z Księdzem Generałem
i z ks. Prowincjałem Jerzym Wieczorkiem TChr., z Bochum. W serdecznej atmosferze omawiano bieżące sprawy parafii,
różnorodne akcje duszpasterskie, plany na Rok Wiary i wiele innych tematów dotyczących życia naszej wspólnoty.