Pielgrzymka Ikony Matki Bożej Częstochowskiej w intencji życia i Rodziny.
-
      
-

Peregrynacja Ikony Częstochowskiej przez świat w obronie życia, to wspólna inicjatywa wiernych Kościoła katolickiego i Cerkwi prawosławnej. Ikona przemierza trasę od Władywostoku do Fatimy czyli „Od Oceanu do Oceanu”, licząca 30 tys. km i wiodącą przez 24 kraje europejskie: Rosję, Kazachstan, Ukrainę, Białoruś, Łotwę, Litwę, Polskę, Czechy, Słowację, Węgry, Rumunię, Słowenię, Kroację, Włochy, Austrię, Księstwo Lichtensztajn, Szwajcarię, Niemcy, Belgię, Anglię, Irlandię, Francję, Hiszpanię i Portugalię. 
Ikonę Częstochowską do peregrynacji wybrali przedstawiciele ruchu prawosławnego 
z Rosji, jako najbardziej czczoną i znaną, łączącą Wschód i Zachód. Przed tą Ikoną przywódcy ruchu Pro-life International z 18 krajów w ręce Matki i Wspomożycielki uroczyście złożyli, ”Akt powierzenia ochrony cywilizacji życia i miłości”, w dniu 28 stycznia br. w klasztorze na Jasnej Górze. W tym samym czasie do oryginału została przyłożona i poświęcona kopia Ikony przeznaczona do peregrynacji, która rozpoczęła się w czerwcu br. we Władywostoku i zakończy w Fatimie, gdzie Ikona dotrze na Boże Narodzenie.

W środę 24 października w Bazylice Katedralnej pod wezwaniem Najśw. Maryi Panny 
w Konstancji (Badenia- Wittenbergia) Ikona przekazana przez przedstawicielkę szwajcarskiego ruchu Pro-life International reprezentantom niemieckich ruchów obrony życia, rozpoczęła wizytę w Niemczech.
2 listopada 2012 roku w Dzień Zaduszny, gdy Kościół pochyla się nad zmarłymi, Czarna Madonna przybyła do Aachen, które było Jej ostatnim miejscem wizyty w Niemczech.

W samo południe, przy pięknej słonecznej pogodzie Ikona wjechała na plac katedralny, a następnie została uroczyście wniesiona przez czterech reprezentantów naszej Misji do Katedry, w której oczekiwali Jej przybycia, Biskup Heinrich Mussinghof, nasz proboszcz ks. Bogdan Renusz TChr., oraz liczna grupa wiernych z naszej Misji wraz z wiernymi  Regionu Aachen i z przedstawicielami ruchu ,,Helfer für Gottes kostbare Kinder". Biskup Mussinghof powitał Matkę Bożą modlitwą wybraną z II encykliki Jana Pawła II „Evangelium Vitae” w intencji życia i Rodziny. Następnie ks. Bogdan nawiązując do powitania Ikony przez aacheńskiego Biskupa wspomniał, że częstochowskie Sanktuarium z obrazem Czarnej Madonny odcisnęło ogromne piętno na religijności Polaków i na całym życiu Kościoła w Polsce, stając się tym samym Sanktuarium Narodu.

Bardzo emocjonalnym momentem Nabożeństwa był moment, w którym zabrzmiały dźwięki pieśni „Jest zakątek na tej ziemi", którą śpiewano w językach polskim i niemieckim. Następnie odmówiono Modlitwę Różańcową, którą w języku polskim prowadzili reprezentanci naszej Misji: pan Tadeusz Rauhut, pani Róża Suwalska i pan Zygmunt Zimmermann. Po Nabożeństwie Ikona przekazana została Belgom udając się do Liege.

Pielgrzymka "Od Oceanu do Oceanu" jest wielkim aktem wiary w zwycięstwo Maryi. Ikona Częstochowska na Wschodzie nosi piękny tytuł: "NIEPOKONANE ZWYCIESTWO".

Regularnie, co miesiąc, w Katedrze w Aachen odbywają się Nabożeństwa w intencji życia i Rodziny. Nabożeństwo rozpoczyna Msza św. o godz. 10:00, a po Mszy św. w kaplicy Najśw. Sakramentu lub św. Mikołaja odmawiana jest Modlitwa różańcowa, którą prowadzą członkowie organizacji "Helfer für Gottes kostbare Kinder". 

Nie tylko niemieccy wierni biorą czynny udział w tych Nabożeństwach, są wśród nich również Włosi, Hiszpanie, Węgrzy, Belgowie, a także Polacy, wśród których jest grupa wiernych  z naszej Misji.

Dla wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w tych Nabożeństwach zamieszczamy najbliższe terminy Nabożeństw:
                                                        22 listopada i 13 grudnia o godz. 10.00 w Katedrze w Aachen. 
                                                                                                          Opracowała: Ewa Niewdana