25.11.2012 - Uroczystość Chrystusa Króla w Essen.
 
 
Z wielką przyjemnością zespół Polskiej Misji Katolickiej w Aachen - "Familiae" prowadzony przez p. Katarzynę Piórek przyjął zaproszenie ks. Jana Urbanka TChr., naszego byłego Proboszcza na uroczystości patronalne w parafii pw. Chrystusa Króla w Essen.
 

Zespół uczestniczył w sumie odpustowej  z udziałem przełożonego Księży Chrystusowców 
ks. mgr Jerzego Wieczorka, a następnie we Mszy św. dla dzieci. Po liturgii ks. Jan zaprosił grupę na festyn parafialny. 

Zespół spotkał się z niebywale serdecznym przyjęciem ze strony wiernych ks. Jana i został nagrodzony wielkimi brawami. Sprawiło to całej grupie wielką satysfakcję i z pewnością chętnie znów odwiedzimy ks. Urbanka, dzięki któremu, między innymi powstał zespół Familiae. Z okazji uroczystości przedstawicielki zespołu wręczyły księdzu Janowi bukiet kwiatów. 

Do naszej Wspólnoty w Aachen przybył w tym czasie zespół, który założył ks. Bogdan Renusz - Voluntate Dei, 
z Polskiej Misji z Leverkusen Remscheid, by uświetnić swym występem Mszę św. Również księdzu Bogdanowi 
składano życzenia, gratulacje i kwiaty z okazji święta patronalnego Księży Chrystusowców.