Radosne święto Wiary
Światowy Dzień Młodzieży Madryt 2011
Ponad 2 miliony wiernych uczestniczyło w uroczystej Mszy świętej, której przewodniczył Ojciec Święty Benedykt XVI. Na Światowy Dzień Młodzieży przybyło wielu młodych ludzi z wszystkich kontynentów naszej ziemi. Spotkanie Młodzieży nie było demonstracją siły, obciążeniem finansowym państwa hiszpańskiego, czy wielką przygodą z gorącym klimatem. Taki obraz Światowych Dni Młodzieży podawały nam środki masowego przekazu.  Można określić wiadomości o tym wydarzeniu jako medialny Blackout: brak informacji albo ich zniekształcenie. Jedynym wiarygodnym źródłem o tym wielkim chrześcijańskim wydarzeniu była TV TRWAM, która na żywo transmitowała spotkania, Mszę św., i nabożeństwa z Głową Kościoła. W rzeczywistości było to radosne święto wiary pełnej życia, pokojowo modlącej się młodzieży dającej świadectwo wiary w Jezusa Chrystusa. Kościół pokazał swoje młode oblicze. Z pewnością jest to inny obraz kościoła jak ten, który dostrzegamy w Niemczech. Czy jest znane takie pokojowe i radosne spotkanie tak wielu młodych ludzi gdziekolwiek w przeszłości? Sami mieszkańcy Madrytu byli zaskoczeni potokiem młodych ludzi zalewającym ulice, place i parki tego miasta.

                       
Każdy nosi swój krzyż
Światowe Dni Młodzieży 2011 proponowały paletę różnych możliwości duchowych przeżyć, które nie sposób tutaj wszystkie wymienić. Z pewnością jedną z nich było piątkowe nabożeństwo „Drogi Krzyżowej”, której poszczególne stacje sprowadzono z całej Hiszpanii. Krzyż ŚDM od stacji do stacji niosła młodzież o różnym statusie społecznym z wybranych stron świata. Rozważania i kontemplacja Drogi Krzyżowej były ogromnym przeżyciem i imponującym świadectwem wiary. Młodzież inspirowana tradycyjną pobożnością była przejęta i głęboko przeżywała to nabożeństwo. Podobny obraz był prezentowany w katedrze Madrytu. Pielgrzymowało tam wielu młodych ludzi do Matki Bożej, aby oddać jej cześć i zawierzyć.

W samym sercu Madrytu
W czasie ŚDM 2011, duchowe serce Madrytu biło w parku Retiro, największym konfesjonale świata. Młodzież chętnie i licznie korzystała tam z możliwości spowiedzi. Ponadto istniała możliwość Adoracji Najświętszego
Sakramentu. Tutaj, przed obliczem Pana Jezusa w ciszy i skupieniu można było się pomodlić. W innym miejscu tego parku różne wspólnoty i ruchy kościelne z całego świata prowadziły nową ewangelizację.

Duch Ojca Świętego Jana Pawła II
Relikwiarz jest w formie książkowej. Jan Paweł II chciał z Wami napisać nowy rozdział. Wy jesteście przyszłością kościoła, przypomniał Kardynał Dziwisz podczas spotkania z młodzieżą polską z całego świata w jednym z kościołów madryckich. Długoletni sekretarz Ojca św. w zamyśleniu i z powagą wspominał Polskę, która bezkrytycznie przyjmuje wszystko, co zachodnie. Młodzież, która dystansuje się od kościoła. Niepopularny patriotyzm. Ale czy kryzysy takie jak np., w Hiszpanii nie dają coś więcej do myślenia? Pytał nas kardynał Dziwisz. Potrzeba zastanowienia się, aby na nowo skierować się na Chrystusa. Tymi słowami kardynał Dziwisz pobudził młodych do refleksji o kościele i ojczyźnie.

Wigilia
Niezapomniane wrażenie sprawiła uroczystość wigilijna na terenie byłego lotniska Cuatro Vientos. Nagle na jasnym, spokojnym niebie rozpętała się burza. Reakcje pielgrzymów były różne. Niektórzy zaczęli się pakować, inni grupując się razem, modlili się cicho. Jeszcze inni śpiewali. Nawet Ojcu Świętemu doradzano, aby opuścił na czas burzy miejsce spotkania.
Tak jak burza znienacka się pojawiła, tak i po chwili przeszła. Nastała wielka cisza. Czy nie znamy podobnej sytuacji? Ojciec Św. Benedykt XVI pozostaje razem z nami. Jak dobry pasterz trzyma swoje owce razem, głęboko pogrążony w modlitwie przed Najświętszym Sakramentem w pięknej Monstrancji z Toledo. W wielkiej eucharystycznej modlitwie uroczyście kończą się ŚDM 2011.”Pozostańcie zakorzenieni w Jezusie Chrystusie, pielęgnujcie żywy stosunek do Niego we wspólnocie z Kościołem i dzielcie się tą radością z innymi”, to orędzie Ojca Świętego do młodzieży powracającej do swoich domów. Podczas tych wspaniałych dni, zostały nawiązane przyjaźnie, doszło do wymiany doświadczeń. Wielka sieć młodzieży katolickiej została spleciona i z pewnością w niedalekiej przyszłości przyniesie dobre owoce dla Hiszpanii, naszych parafii i środowisk, w których, na co dzień żyjemy. Nasze serca jeszcze długo będą żyły słowami Ojca Św. Wyruszyliśmy w drogę powrotną. My, to znaczy 90 osób, grupa młodzieży w wieku 16 – 36 lat z całych Niemiec, z Concordii niedaleko Herdorf.  HASTA MANANA Madryt.

                        Do zobaczenia w Rio de Janeiro na kolejnych ŚDM 2013.

Przygotował uczestnik spotkania: Robert Rauhut