01. 05. 2011 - Niedziela Miłosierdzia Bożego.
W Watykanie to dzień wyniesienia na ołtarze Sługę Bożego Jana Pawła II. Od tej pamiętnej daty ukochanego Papieża z Polski możemy nazywać BŁOGOSŁAWIONYM.

Nasza Parafia uczciła ten dzień pieszą pielgrzymką do Moresnet, w której wzięło udział około dwustu pielgrzymów.  Na tę okazję wykonano również kopię obrazu Jana Pawła II z naszej świątyni, a który towarzyszył pielgrzymom w drodze przez las do sanktuarium maryjnego w Belgii.
Mimo, że telewizja transmitowała to historyczne i ważne dla Polaków wydarzenie na żywo, wierni niosący portret Papieża, biało-czerwoną flagę, sztandar z wizerunkiem Najświętszej Maryi Panny i krzyż ozdobiony kwiatami woleli przeżywać radość  tej niezapomnianej chwili we wspólnocie wraz ze swoim Duszpasterzem, z pieśnią i modlitwą na ustach.
W sanktuarium podczas uroczystej Mszy św., modlono się w duchu dziękczynienia za dar Jana Pawła II i naszej Wspólnoty.
Ksiądz Jan Urbanek TChr., podziękował wszystkim wiernym za udział w pielgrzymce i wspólną modlitwę, a w szczególności dzieciom i dziewczynkom z grupy modlitewnej "Dzieci Maryi" za wierne trwanie przy Matce Bożej.