Msza św. z ks. Biskupem
 
We wtorek 5 kwietnia o godzinie 18:00 miała miejsce uroczysta Msza św., której przewodniczył biskup ordynariusz diecezji Aachen dr Heinrich Mussinghoff, otwierająca równocześnie wystawę fotografii z trzech pielgrzymek Jana Pawła II do Niemiec pod nazwą  "Budowniczy mostów" - PONTIFEX BRÜCKENBAUER, zorganizowaną przez Rektorat Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech.
Średniowieczna polska pieśń hymniczna pt: 
"Gaude Mater Polonia" 
w wykonaniu chóru parafialnego KANTYLENA 
pod kierownictwem Agaty Sewera rozpoczęła liturgię świętą.
Dostojnego Gościa powitał Proboszcz Parafii - Rektor kościoła ST. Marien ks. Jan Urbanek TChr., oraz  dzieci: Sara Blaik i Oliwia Rybaczewska z grupy modlitewnej "Dzieci Maryi", a także przedstawiciel służby liturgicznej ołtarza - Jeremy Podobinski.
Podczas Mszy św. Ksiądz Biskup poświęcił obraz olejny przedstawiający Jana Pawła II, zakupiony w Częstochowie, który będzie na stałe umieszczony w naszym kościele obok kaplicy Najświętszego Sakramentu.
W wygłoszonym kazaniu Jego Ekscelencja nawiązał do drogiej sercu każdego Polaka osoby Ojca Świętego Jana Pawła II, do heroiczności Jego cnót, zasług w szerzeniu dialogu między religijnego i ekumenizmu, oraz Jego rychłej beatyfikacji.

Na zakończenie chór zaprezentował wzruszającą pieśń Juliusza Łuciuka do słów Jana Pawła II - 
"O Ziemio Polska".

Ewangeliczne:
"Pozwólcie dzieciom przyjść do Mnie i nie przeszkadzajcie im: do takich, bowiem należy Królestwo Niebieskie" (Mt 19,14).
W małych rączkach najmłodsi w naszej wspólnocie, niosą dary, które w akcie przeistoczenia staną się Ciałem i Krwią Zbawiciela.
 Dzieci nie do końca są świadomi ważności misji, lecz jak bardzo rozradowani i przejęci: Oleńka, Kornelia, Dawidek, Maja, Jessica i Anja.
Księdza Biskupa kwiatami pożegnały dzieci w strojach regionalnych: Maja Chojnacka,
siostrzyczki - Jessica i Anja Kremiec, a Nikol Wiszniak i Szymon Niemiec wygłosili podziękowanie
za przybycie, zapraszając równocześnie Księdza Ordynariusza na 25 Jubileusz Misji, który planowany jest 29 kwietnia 2012 roku.
Ksiądz Biskup z ciekawością przyglądał się sztandarowi Dzieci Maryi i parafialnemu, przedstawiającemu patrona  Misji - świętego Wojciecha.
Ministranci stanęli na wysokości zadania i mimo dnia powszedniego tłumnie przybyli na wieczorną mszę.
   
Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie Mszy św., oraz wystawy ku czci Jana Pawła II
składamy serdeczne Bóg zapłać!