Roraty 2011
  
                                                         Tradycyjne śniadanie pororatnie dla dzieci uczęstniczących we mszy św.