Arcybiskup Alfons Nossol w Aachen !

otrzyma w piątek 22.01.2010 o godz. 19.00 w Akwizgranie "Dom zu Aachen" Nagrodę im. Klausa Hemmerlego za 2010 rok. Jak poinformował przyznający nagrodę Ruch Focolari w Solingen w Niemczech, biskup opolski został uhonorowany za wieloletnie zaangażowanie w ekumenizm.

Laudację wygłosi wieloletni minister kultury w rządzie Bawarii oraz były przewodniczący Centralnego Komitetu Katolików Niemieckich (ZdK) Hans Maier. W uzasadnieniu przyznania Nagrody Klausa Hemmerlego jury przypomniało, że już w czasach studenckich Alfons Nossol starał się utrzymywać kontakty z teologami protestanckimi i katolickimi, zwłaszcza z Niemiec. Obok zaangażowania w sprawę porozumienia między chrześcijanami biskupowi opolskiemu w sposób szczególny leży na sercu pojednanie między Niemcami i Polakami. Fakt, że w 1999 r. papież Jan Paweł II mianował go arcybiskupem, był - zdaniem przedstawicielWybrani laureaci nagrody Karola Wielkiego   i Ruchu Focolari w Niemczech - wyrazem uznania dla pracy hierarchy na rzecz pojednania.

,"Abp Nossol od kilkudziesięciu lat buduje mosty pojednania między Polakami i Niemcami oraz między wyznaniami" - czytamy w oświadczeniu jury Nagrody im. Klausa Hemmerlego. Swoimi licznymi inicjatywami przysłużył się sprawie pojednania polsko-niemieckiego. Na przykład w 1989 r. zaprosił ówczesnego kanclerza Helmuta Kohla do Krzyżowej, gdzie w duchu pojednania sprawował liturgię w intencji Helmuta Jamesa von Moltke (1907-1945), członka niemieckiego ruchu oporu. Za swoją działalność abp Nossol otrzymał liczne nagrody, m.in. w 1997 r. Nagrodę Pokojową Augsburga.

Ruch Focolari co dwa lata wyróżnia osoby, które w sposób szczególny zasłużyły się jako budowniczowie pojednania między Kościołami, religiami i światopoglądami.

Patron nagrody, Klaus Hemmerle (1929-1994) był biskupem Akwizgranu w latach 1975-1994, a wcześniej - profesorem teologii fundamentalnej w Bochum i teologii religii chrześcijańskich we Fryburgu Bryzgowijskim. Jako młody kapłan zetknął się w latach pięćdziesiątych z Ruchem Focolari, z którym był związany aż do śmierci. Z jego inicjatywy założycielka ruchu, Chiara Lubich (1920-2008), utworzyła dla członków ruchu "Scuola Abb?", szkołę teologiczną, łączącą duchowość z teologią, filozofią i innymi naukami.

Bp Hemmerle organizował także międzywyznaniowe spotkania biskupów zbliżonych do Ruchu Focolari tworząc w ten sposób miejsce, w którym stosował swój ,"ekumeniczny" wariant przykazania: ,"Miłuj Kościół innego jak swój własny!".

Wśród laureatów Nagrody Klausa Hemmerlego są: judaista Ernst-Ludwig Ehrlich, były przewodniczący Światowej Federacji Luterańskiej Christian Krause i ekumeniczny patriarcha Konstantynopola Bartłomiej I.