Concordia (26.06.2010)
Polonijne Spotkanie Młodych pod hasłem: "Błogosławiona jesteś między Niewiastami" zgromadziło po raz ósmy młodzież, dorosłych i dzieci z kilkunastu Polskich Misji Katolickich z całych Niemiec.
W drodze do Concordii podzielonej na trzy stacje; "Tajemnica Betlejem", "Tajemnica poszukiwania Boga", "Tajemnica ofiarowania się Bogu" nasza grupa z Aachen  przytuliła się do innej prowadzonej przez ks. Jacka Stańka TChr., który odczytywał fragmenty Ewangelii i przesłania do młodych Jana Pawła II i Benedykta XVI. Na tegoroczne Spotkanie Ojcowie Franciszkanie z Betlejem ofiarowali dla młodych pielgrzymów pamiątki i figurkę Dzieciątka Jezus, które zostało umieszczone przy wejściu do Concordii. Tegorocznym Gościem jest ks. bp ordynariusz Edward Dajczak.
On też przewodniczył Mszy św., koncelebrowanej przez wszystkich obecnych księży P. M., w Niemczech i wygłosił homilię. W programie przewidziana została również "Via Matris", Nabożeństwo Miłosierdzia i różaniec. Młodzież, w obecności ks. biskupa dokonała Aktu Zawierzenia Matce Bożej. Z Polski przybył do nas ks. Jan Bagiński i O. Kamil Szustak, który poprowadzi Apel Jasnogórski, kilku księży Chrystusowców i postulantki sióstr służebniczek NMP z Katowic. Ponad 2 tysiące młodych ludzi, wraz z ks. biskupem, przez cały dzień zgłębiało tajemnice życia Maryi.

Towarzyszyły trzy zespoły muzyczne - "Siewcy Lednicy", zespół młodzieżowy ks. Jana Bagińskiego z seminarium z Paradyża i "Voluntate Dei" z Polskiej Misji z Leverkusen. Młodzi zostali namaszczeni olejkiem radości z Ziemi Świętej, na znak, że chcą być radosnymi świadkami Jezusa i Jego Matki. Obecne grupy młodzieżowe z całych Niemiec, z wszystkich landów, zaznaczyły swoją obecność transparentami, które stały się pięknym elementem dekoracyjnym całej doliny. W głównej dekoracji widniała duża postać Niepokalanej Niewiasty obleczonej w słońce. Cały plac był błękitny od niebieskich chust, które młodzi otrzymali wraz z różańcem, świecą i bransoletką, jako zewnętrzny znak Zawierzenia Maryi.

Ten dzień był dla młodych szczególną okazją spotkania się z Bogiem, Maryją z młodą Polonią całych Niemiec.