Komunia  24 maj 2009

"Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże".

Jezus Chrystus

Komunia (łac. communio - wspólnota) określana także jako Eucharystia (gr. eucharistía - dziękczynienie) jest jednym z trzech sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego.
Obrzęd wywodzi się od dziękczynienia złożonego Bogu Ojcu przez Jezusa podczas swej ostatniej Paschy zwanej Ostatnią Wieczerzą, a do liturgii chrześcijańskiej wszedł jako forma uczty sakralnej upamiętniającej Nowe Przymierze, wspólnotę Boga ze swym ludem.

W 1910 roku papież Pius X w dekrecie "Quam singulari" ustalił wiek siedmiu lat jako ten, w którym dziecko potrafi pojąć podstawowe prawdy wiary chrześcijańskiej, znaczenie sakramentu i może po raz pierwszy czynnie uczestniczyć w Eucharystii.

Za czas najwłaściwszy na wprowadzenie dzieci w tajemnicę Eucharystii przyjęto okres paschalnej radości trwający 50 dni od Niedzieli Zmartwychwstania do Niedzieli Zesłania Ducha Świętego, by dzieci po Pierwszej Komunii Świętej mogły uczestniczyć w procesjach podczas oktawy Najświętszej Eucharystii.

I Komunia święta, to wielkie wydarzenie w życiu każdego dziecka oraz całej jego rodziny. Poprzedziła je regularna nauka religii, mały egzamin z katechizmu i Sakrament Pojednania.
Nadszedł nareszcie długo oczekiwany dzień. Całe rodziny wraz z 13 kandydatami do I Komunii św., w strojach liturgicznych lub tradycyjnych komunijnych, zgromadziły się przed odświętnie udekorowaną świątynią.
Żadna nawet najmniejsza chmurka nie mąciła błękitu nieba.
Błogosławieństwo rodziców i wprowadzenie do kościoła transmitowane było przez kamerę i przedstawione na ekranie obok ołtarza.
Rozpoczęła się uroczysta liturgia, w której oprawę muzyczną przygotował chór parafialny „Kantylena” pod kierownictwem pani Agaty Sewera. Dzieci i rodzice aktywnie włączyły się w przeżywane Najświętszej Ofiary poprzez czytanie Ewangelii, modlitwę eucharystyczną, śpiewanie psalmów i piękną procesję z darami do Stołu Pańskiego. Po przyjęciu, po raz pierwszy Najświętszego Sakramentu dzieci wraz z kapłanem odmówiły modlitwę dziękczynną.

Uroczysta liturgia dobiegła końca, nadszedł czas na podziękowania - w pierwszym rzędzie złożone przez dzieci i wzruszonych rodziców na ręce Księdza Proboszcza Jana Urbanka TChr., a także dla wszystkich, którzy przyczynili się aby ten dzień był niezapomniany.

Kochane Dzieci!

W łasce Boga wzrastajcie, dojrzewajcie do prawdy, dobroci, mądrości i miłości, byście mogły z Chrystusem w sercu żyć pięknie
i tworzyć lepszy, wspanialszy świat!

Kto trwa w miłości - trwa w Bogu