Boże Ciało (11. 06. 2009) - Z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa przeniesione zostały z Lindenplatz  wprost do Katedry. Mszy św. Przewodniczył ks. Biskup Akwizgranu Heinrich Mussinghoff.
Przy sztandarze naszej Misji straż pełnili rodzice dzieci I Komunijnych: panie Renaty Piernikarczyk i Joanna Kościukiewicz oraz pan Lech Borek. Prośby i wezwania do "Modlitwy Wiernych" wybrane przez ks. Jana Urbanka TChr., podczas liturgii odczytała pani Jolanta Ławeczka z Rady Duszpasterskiej.
Z inicjatywy Księdza Jana od roku 2003 wierni zaczęli brać aktywny udział w głównej Procesji Bożego Ciała w Aachen dołączając do wiernych niemieckich, manifestując   w ten sposób publicznie swoją wiarę
i przynależność do Kościoła Katolickiego.