22. 03. 2009  Tegoroczne Misterium Wielkanocne zostało przygotowane przez grupę wiernych w oparciu o  Ewangelię  świętego Łukasza.


Tylko jeden z czterech ewangelistów opowiada o zachowaniu się dwóch złoczyńców, pośród których był ukrzyżowany Jezus. "Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu: "Czy Ty nie jesteś Mesjaszem?  Wybaw więc siebie i nas". Lecz drugi, karcąc go, rzekł: "Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież - sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił". I dodał: "Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa".
  
Jezus mu odpowiedział: "Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju". I to właśnie zdanie stanowiło tytuł przedstawienia, które w skupieniu obejrzeli nasi wierni.

Do historii włączona została również scena rozgrywająca się przeddzień wykonania wyroku, między Barabaszem, którego lud uwolnił zamiast Jezusa, a dwoma łotrami.
Postać Barabasza odtworzył Robert Fidor, zaś  łotrów; dobrego i złego odegrali Andrzej Tandek oraz Lech Borek.

Dalszy ciąg ewangelicznych wydarzeń, to Droga Krzyżowa Jezusa, przybicie do krzyża i Jego śmierć.
Po raz kolejny postać Pana Jezusa, wzruszająco odegrał pan Mirosław Gornioczek.
 
Aby ubarwić przedstawienie, niektóre rekwizyty sprowadzono specjalnie z Polski. Kostiumy są dziełem rąk pani Krystyny Lach.
Refleksyjne tło muzyczne do Misterium przygotowała grupa modlitewna Przystań.

Wszystkim występującym oraz pomysłodawcom, a przede wszystkim p. Sylwii Kobyłeckiej za kierownictwo,
serdeczne Bóg zapłać, za niemały trud włożony w przygotowanie przedstawienia.