Pielgrzymka do Matki Bożej Królowej Pokoju w Neviges

"Ona jest twoją Matką,
do Niej się módl i Ją proś".