Po owocach ich poznacie...

Pielgrzymka ministrantów do Włoch zorganizowana przez księdza Jana Urbanka TChr.,  w dniach od 9 - 16. 10. 2009 miała charakter formacyjny z myślą o najbardziej aktywnej służbie ołtarza w Aachen i Düren. Do grupy dołączyli również opiekunowie i inni wierni. Wszystkie dzieci i młodzież biorąca w niej udział musiała zdać egzamin z tajemnic różańcowych i nauczyć się na pamięć modlitwy dziękczynienia, ale na pewno nie zaszkodziło to nikomu.
  
W programie zwiedzania znalazł się  Asyż z wielkimi patronami miasta: św. Franciszkiem i św. Klarą, Montecassino ze Św. Benedyktem i św. Scholastyką, Padwa ze św. Antonim,  Wenecja ze św. Markiem Ewangelistą - uczniem św. Piotra, a w centrum znalazł się Rzym z namiestnikiem Chrystusa na ziemi papieżem Benedyktem XVI, i wieloma świętymi takimi jak św. Piotr i św. Paweł. Wielkim przeżyciem dla uczestników pielgrzymki był udział w audiencji generalnej na Placu św. Piotra, której przewodniczył Ojciec Święty.
   
Kilka dni wcześniej Papież kanonizował pięciu nowych świętych, w tym Polaka - Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, (w latach 1862 - 1883 arcybiskup warszawski, profesor Akademii Duchownej w Petersburgu).
Na Montecassino młodzież i dzieci uczestniczyły w wielkiej lekcji historii i patriotyzmu, którą przekazują milcząco groby polskich bohaterów i napis okalający grób generała Władysława Andersa: "PRZECHODNIU POWIEDZ POLSCE, ŻEŚMY POLEGLI WIERNI W JEJ SŁUŻBIE".
 

Pielgrzymka była bardzo udana i z pewnością zostanie na długo w naszej pamięci. Ks. Jan często podkreślał, że służba przy ołtarzu to zaszczyt, a jednocześnie wielki obowiązek.
Nie każdy może temu sprostać. Nie każdy jest też do tego powołany. Młodsze dzieci służą chętniej, dorastająca młodzież szuka innej drogi, ustępuje miejsca maluchom, tłumacząc się często, że "ministrantura", to zajęcie dla dzieci. Może się również wydawać, że dziewczęta chętniej podejmują obowiązek służenia przy ołtarzu niż chłopcy.

Jakie owoce przyniesie ten wspólny, wspaniały wyjazd do korzeni chrześcijaństwa z pewnością pokaże czas.


Bardzo serdecznie dziękujemy ks. Janowi za duchową opiekę
podczas całej pielgrzymki i za jej zorganizowanie.
W imieniu pielgrzymów
zanotowała  J. ŁaweczkaAsyż (włoski Assisi) - włoskie miasto
i gmina położone na południowy wschód od Perugii, w regionie Umbria. W starożytności istniała na tym terenie niewielka osada etruska. W III wieku p.n.e. pod panowaniem rzymskim jako Asisium. Od XII wieku należał do Księstwa Spoleto i uczestniczył w wielu wojnach z sąsiednimi miastami, a zwłaszcza
z Perugią. Pod koniec XII wieku Asyż zdobył niepodległość i w 1184 ustanowiono w nim samorząd miejski. Miasto brało udział licznych zatargach z Państwem Kościelnym, do którego zostało włączone w 1367. Dopiero w 1860 Asyż został włączony w skład Zjednoczonego Królestwa Włoch.
   
26 września 1997 roku silne trzęsienie ziemi spowodowało zawalenie się części sklepienia Bazyliki św. Franciszka. Zginęło czterech zakonników (jeden z nich był Polakiem). Dzisiaj Bazylika jest odrestaurowana, ale fragmentów fresków sklepienia nie udało się odtworzyć.

Asyż jest najbardziej znany jako miejsce narodzin św. Franciszka i św. Klary oraz z pojednania międzynarodowego, religijnego i pokoju na świecie.

Watykan, Państwo Watykańskie (wł. Citt? del Vaticano, Stato della Citt? del Vaticano, łac. Status Civitatis Vaticanae) - państwo-miasto europejskie, enklawa w Rzymie. Najmniejsze państwo świata pod względem powierzchni.

Watykan to siedziba najwyższych władz Kościoła katolickiego, gdzie rezyduje papież. Obywatele Watykanu to głównie dostojnicy kościelni, księża, zakonnice i Gwardia Szwajcarska. Oprócz tego do pracy przychodzi około 3000 osób mieszkających poza murami Watykanu (pracownicy poczty, radia, gazety, sklepów, dworca kolejowego i służby medycznej). Obywatelstwo watykańskie jest wyłącznie czasowe. Kardynałowie otrzymują je na czas pobytu w Rzymie.
   
Wenecja to miasto położone na licznych bagnistych wyspach na Morzu Adriatyckim.
Z tego względu jest to miasto kanałów - nie ma w nim samochodów, autobusów, a cały transport odbywa się drogą wodną lub pieszo. Najpopularniejszym środkiem lokomocji jest vaporetto (tramwaj wodny).

W XX wieku wyspy połączono linią kolejową i autostradą. Wenecja jest znanym na całym świecie ośrodkiem turystycznym i kulturalnym. Ze względu na swoją architekturę jak i nietypowe położenie, Wenecja znajduje się na Liście światowego dziedzictwa UNESCO.
   
Patronem miasta jest święty Marek. W bazylice jego imienia złożone są jego (oraz innych świętych) relikwie.
Światową popularność zyskał karnawał wenecki. Istotnym elementem ubioru bawiących się są maski. W Wenecji odbywa się ważny festiwal filmowy i biennale sztuki współczesnej.

Obecnie Wenecja jest ustawicznie podtapiana. Stare budynki, atakowane przez zanieczyszczone morze, ulegają zniszczeniu.