22.11. 2009 - W liturgii Kościoła, w ostatnią niedzielę Roku Kościelnego przeżywamy wspomnienie Pana Jezusa jako Króla Wszechświata.
                      To On jest Panem wszystkiego, co jest, co istnieje i wszystko to do niego zmierza.
                      Kościół czci w tym dniu swego Zbawcę i wychwala Go Uroczystym hymnem:
 
"Chrystus Wodzem, Chrystus Królem,
  Chrystus, Chrystus Władcą nam"
"Christus Vincint, Christus Regnat,
  Christus, Christus Imperat".

Jest to święto szczególne w naszej wspólnocie, również, dlatego, że nasz Duszpasterz Ks. Jan Urbanek należy do Zgromadzenia Księży Chrystusowców i ten dzień jest świętem patronalnym Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Pamiętamy o tym w modlitwie i kwiatami dziękujemy za Jego posługę wśród nas, Polaków na obczyźnie.

Za sprawą rodzinnego zespołu pod kierownictwem p. Katarzyny Piórek kościół rozbrzmiał w tym dniu szczególnie pięknie. Oprócz stałych części Mszy św., "Familiae" zaprezentowała następujące pieśni: "Tajemnica różańca" do słów i muzyki Katarzyny i Janusza Piórek, "Bądź wśród nas Jezu"- kompozycja własna p. Krzysztofa Drążkowskiego grającego w zespole na klarnecie,"Panie pozostań" i "Pieśń ufności", skomponowana przez ks. Janusza Warzocha w aranżacji naszej pani dyrygentki.

Zespołowi gratulujemy pięknego występu, a kompozytorom wspaniałych utworów.
Wierni na czele z ks. Janem nagrodzili grupę w pełni zasłużonymi, gorącymi oklaskami.