Pielgrzymka do Matki Bożej Panny Ubogich w Banneux (B) 04. 10. 2008


Od wielu lat patronat organizacyjny nad uroczystościami Polonijnymi, (pielgrzymki do Sanktuarium MB w ostatnią sobotę maja z dziećmi I-Komunijnymi i w pierwszą sobotę października-Różańcowa), sprawuje Polska Misja Katolicka z Aachen.
W tegorocznych uroczystościach wziął udział Ks. Biskup Stanisław Stefanek z Łomży, a Liturgię przygotowała PMK z Koblencji.
Przed Mszą św. pielgrzymi spotkali się na wspólnym rozważaniu Różańca Świętego, a o godzinie 14:00 na Drodze Krzyżowej w parku okalającym Sanktuarium. Międzynarodowe Nabożeństwo Eucharystyczne  dla  chorych prowadzone w czterech językach zakończyło modlitewne, polonijne spotkanie.
 
 

TROCHĘ HISTORII

Sanktuarium Maryjne w Banneux w Belgii obchodziło 15 stycznia 75. rocznicę rozpoczęcia objawień Matki Bożej 11-letniej Mariette Beco, wiejskiej dziewczynie z ubogiej rodziny. Maryja ukazała się jej ośmiokrotnie pomiędzy 15 stycznia a 2 marca 1933 r. Było to 75 lat po objawieniach w Lourdes. Obecnie minęło od tego czasu następnych 75 lat.

W czasie jednego z objawień Matka Boża zaprowadziła Mariette do źródła i powiedziała: "Źródło to jest przeznaczone dla wszystkich narodów do niesienia ulgi chorym... Przychodzę ulżyć cierpieniu... Ufajcie mi, a ja będę ufała wam".

Zgodnie z życzeniem Matki Bożej, w Banneux, znajdującym się na terenie diecezji Liege, wybudowano kaplicę.
 

W wyniku licznych uzdrowień nastąpił tam rozwój kultu maryjnego. W 1949 r. bp Louis-Joseph Kerkhofs z Liege w imieniu Kościoła uznał objawienia za prawdziwe.
W Banneux powstało sanktuarium narodowe Matki Bożej Ubogich. Co roku przybywa do niego ok. 700 tys. pielgrzymów. Od 1993 r. istnieje tam ośrodek umożliwiający pobyt 350 chorym i ich opiekunom.
Banneux należy do europejskiej sieci sanktuariów maryjnych (Réseau Marial Européen), z siedzibą w Lourdes.

Papież Jan Paweł II odwiedził Banneux w czasie swej pierwszej wizyty w Belgii 21 maja 1985 r. Ojciec Święty spotkał się tam z chorymi i mówił im o zbawczym znaczeniu ludzkiego cierpienia.

POTRZEBA DUCHOWEJ ODNOWY
Uroczystości upamiętniające 75. rocznicę objawień maryjnych rozpoczęły się 15 stycznia w katedrze w Liege. Mszy św. przewodniczył biskup André-Mutien Léonard z Namur. Zgodnie z panującą w sanktuarium w Banneux tradycją, ośmiu byłych górników z regionu Limburgii poniosło w procesji figurę Matki Bożej Ubogich. Na zakończenie celebracji biskup Liege - Aloys Jousten przekazał delegacjom poszczególnych dekanatów symboliczną pamiątkę jubileuszu, która została przekazana wiernym w parafiach.
 

PAPIESKI LIST
Do przypadającego w tym roku Jubileuszu objawień maryjnych  nawiązał Papież w liście do kard. Godfrieda Danneelsa.
Metropolitę Brukseli Benedykt XVI mianował 27 marca swoim specjalnym wysłannikiem na tamtejsze obchody święta Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny 31 maja.
Benedykt XVI prosił swego wysłannika, by w czasie sobotnich uroczystości w Banneux mówił o Maryi, która - jak uczy Sobór Watykański II (Konstytucja "Lumen gentium" 55) - "zajmuje pierwsze miejsce wśród pokornych i ubogich Pana".
Ma zachęcić uczestników obchodów do odnowy życia duchowego i dawania świadectwa wierze.