"Własnego kapłaństwa się boję,
Własnego kapłaństwa się lękam
I przed kapłaństwem w proch padam
I przed kapłaństwem klękam."

Tak o swoim kapłaństwie pisał ksiądz Jan Twardowski. Słowa wiersza wskazują na wielką tajemnicę, jaką kryje w sobie kapłaństwo.
 
 
 
 
 
 

 

Drogi Księże Jubilacie, 
dzisiaj snujemy refleksję nad tą tajemnicą, usiłujemy ją zgłębić. Za małe jest ludzkie serce, by je do końca zrozumieć. Stajemy więc przy Tobie i zanurzamy się poprzez modlitwę  w Twoje dziękczynienie Bogu. 

Pragniemy również złożyć Ci serdeczne, jubileuszowe życzenia.

Niech dobry Bóg czuwa nad Twoim życiem, niech darzy Cię łaską zdrowia. Jezus, Twój 
Pan, niech zawsze prowadzi Cię swoimi drogami i ścieżkami, chociaż nie zawsze usłane będą różami. 
Duch Święty niechaj obdarza Cię pełnią swoich darów, abyś był nam zawsze przewodnikiem w pielgrzymce wiary. Niech Twoja odpowiedź na dar powołania będzie zawsze radosna, pełna entuzjazmu i zachwytu, jak młode i pełne zapału jest nasze życie. 

Szczęść Boże.