NEVIGES 2007
Kilkanaście osób z naszej Misji uczestniczyło 17 czerwca w pielgrzymce dziękczynnej z okazji 75 Jubileuszu Powstania Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej 
w Neviges (Westwalska Częstochowa), 
do sanktuarium Matki Bożej-Królowej Pokoju. 

Sobotnim uroczystościom, na które przybyło pieszo 
z różnych ośrodków ok. 700 pielgrzymów, przewodniczył Wikariusz Generalny Towarzystwa Chrystusowego ks. Zbigniew Rakiej. Natomiast 
w niedzielę głównym celebransem był Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech ks. prałat Stanisław Budyń. Tradycyjną, popołudniową procesję na Górę Maryjną poprowadził Ekonom Prowincji ks. Leszek Wedziuk, 
a końcowe nabożeństwo odprawił Przełożony Prowincji 
św. Józefa ks. Stefan Ochalski. W sumie w tych jubileuszowych obchodach naszej Prowincji wzięło udział ok. 2 tys. pątników z Niemiec (i nie tylko). 

W czasie tegorocznej pielgrzymki miała miejsce prezentacja przygotowanej specjalnie na tę okazję książki (pod red. ks. Jacka Stańka SChr) pt. "Pro emigrantibus polonis. Chrystusowcy w służbie Boga, Kościoła i Polonii. Niemcy, Holandia, Włochy, Węgry".
Uroczystości przygotowują od wielu lat Księża Chrystusowcy.