Festiwal Polskiej Piosenki Religijnej.


Dnia 14 października odbył się w Duisburgu IX Festiwal Polskiej Piosenki Religijnej. 
Chórek dziecięco-młodzieżowy naszej PMK w Aachen, zdobył  pierwsze miejsce!!

Jesteśmy bardzo dumni i cieszymy się z nagrody, jaką jest uczestnictwo w obchodach Dni Kultury Polskiej w Concordii w roku 2008. Sukces jest tym większy, że z pośród 8 zespołów, biorących udział w festiwalu, nasze dzieci były najmłodsze (od 7 do 12 lat), a występujące zespoły reprezentowały bardzo dobry poziom. Byliśmy również najliczniejsza grupa (14 dzieci). 

Uznany został nie tylko poziom artystyczny, ale także dykcja wykonywanych pieśni. Kierownictwo prowadzące festiwal podkreśliło, 
że nieczęsto zdarza się, aby dzieci polskie, urodzone w Niemczech tak pięknie i wyraźnie posługiwały się językiem ojczystym. 
Po wręczeniu nagród odbyło się wspólne spotkanie na zielonej trawce, przy cieplnych potrawach, cieście i muzyce polskiej, wykonywanej przez niektóre zespoły, uczestniczące w festiwalu. 

Pogoda była wspaniała. Dzieci wyniosły wiele wrażeń i ważnych doświadczeń, połączonych ze wspólną zabawą i tańcami. W bardzo dobrym nastroju wróciliśmy do Aachen. Dzień zaczął się wyjazdem o 8.00, zakończył powrotem o 20.00, a dzieci były rozśpiewane, roześmiane i niezmordowane. Skąd one czerpią tyle energii?! 
 
 

Kierownik chórku
Katarzyna Piórek