ROK  2007 Język polski w Aachen

Zajęciami języka polskiego w Aachen objęta jest co roku grupa  licząca ponad stu uczniów (dzieci i młodzież z klas od 1. do 10.).
Prowadzone są one aktualnie - jako zajęcia popołudniowe - w St. Leonhard Gymnasium ( w poprzednich latach: w Geschwister-Scholl-Gymnasium oraz w Gesamtschule Brand). Wszystko zaczęło się 17. września 2001 roku dzięki niezwykle aktywnej i pełnej poświęceń postawie pana Romana Mokrzyckiego, który - z ramienia Stowarzyszenia św.  Wojciecha i przy poparciu Referatu Obcokrajowców - uzyskał niezbędną zgodę i akceptację kompetentnych władz szkolnych.

Oceny z tychże zajęć wpisywane są na świadectwach szkolnych ( w punkcie "Bemerkungen") i na specjalnych zaświadczeniach potwierdzanych przez szkołę. Uczniowie 10. klas przystępują do egzaminu końcowego, którego wynik (w postaci oceny z przedmiotu: "Polnisch") również zostaje umieszczony na świadectwie.
Nasze tematy koncentrują się głównie wokół zagadnień życia codziennego oraz humanitarnych i chrześcijańskich zasad współżycia. Poznajemy geografię, historię, kulturę i tradycje ojczyzny naszych rodziców - i to nawet "na żywo". Bowiem dwukrotnie juz  wyruszyliśmy  na wycieczkę do Polski.

W roku 2006, w czerwcu  na naszym wycieczkowym szlaku znalazły się: Kraków, Wieliczka, Częstochowa, Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice oraz Zakopane.
W maju bieżącego roku odwiedziliśmy stolicę Polski - Warszawę, miasto rodzinne Chopina - Żelazową Wolę oraz miejsce działalnościu świętego o. Maksymiliana Marii Kolbego - Niepokalanów, gdzie zobaczylismy cudowną ruchomą szopkę - PANORAMĘ 1000 - LECIA POLSKI.
Jeszcze teraz jesteśmy pod wrażeniem tych wspaniałych wypraw, dzięki którym  m.in.tak bardzo aktualne stały się dla nas słowa Marii Konopnickiej:

"...A jak ciebie kto zapyta:
Ktoś ty taki, skąd ty rodem?
Mów, że jesteś z takiej chaty,
Żeś z tych łąk, co pachną miodem;
Mów, że jesteś z takiej chaty,
Co Piastową chatą była,
Żeś z tej ziemi, której kwiaty
Gorzka rosa wykarmiła..."


Również "na żywo" zetknęliśmy się z kulturą polską w Concordii, gdzie 25.czerwca 2005r. baliśmy udział w obchodach tzw. Dnia Kultury Polskiej.
Ponadto współpracujemy ściśle z Polską Misją Katolicką - "kawałkiem" Polski
w Aachen. Pisemne "relacje" z naszych zajęć, jak również Kącik Poezji zamieszczamy na bieżąco w Przekazach.
Zawsze w maju - wspólnie z członkami Rady Parafialnej - organizujemy okolicznościowe akademie z okazji Dnia Matki. Tegoroczny Dzien Matki poświęciliśmy - poprzez przygotowanie inscenizacji Objawień Fatimskich - Matce Boskiej Fatimskiej

W roku 2006 dodatkowo przygotowaliśmy program słowno-muzyczny dla uczczenia I Rocznicy śmierci naszego ukochanego Papieża Jana Pawła II., a nasza młodzież wykonała na ten temat prace projektowe w formie plakatów i kalendarza. Chcieliśmy podziękować Bogu za ten niezwykły dar w osobie Karola Wojtyły - dar dla Polski, dla ludzkości, dla świata! W lutym 2003 dzieci uczęszczające na zajęcia języka polskiego bawiły się na balu karnawałowym w Geschwister-Scholl-Gymnasium ( przy dźwiękach "muzyki" wypożyczonej nam przez ksiądza Jana i "zgranej" wspaniale z całą resztą potrzebną do zabawy przez rodziców  i członków Rady Parafialnej ).

W czasie naszych lekcji bardzo ważna jest obserwacja rytmu natury jako cudownego daru Nieba. Uświadamiamy sobie, że jej ochrona jest podstawowym zadaniem i obowiązkiem każdego z nas.
Opracowywane przez nas tematy zawierają jednocześnie istotne elementy filozofii języka polskiego, jego struktury, gramatyki i ortografii.
Chcemy, aby nasze lekcyjne spotkania dostarczały nam przede wszystkim przyjemnych i pożytecznych wrażeń. Abyśmy na ich bazie potrafili wyrażać swoje najlepsze myśli i uczucia w sposób prosty, szczery i bezpośredni,  czyli  po polsku!

"...Mowa rodzinna niechaj będzie prosta
Ażeby każdy, kto usłyszy słowo
Widział jabłonie, rzekę, zakręt drogi,
Tak jak się widzi w letniej błyskawicy..."
      /Cz. Miłosz/


Wycieczki do Polski organizujemy  we współpracy z BIUREM PODRÓŻY
"PALATIUM" –  adres internetowy: www.cracowguide.com ,
 e-mail: office@cracowguide.com ).