Droga Krzyżowa - to w Kościołach chrześcijańskich piątkowe nabożeństwo wielkopostne o charakterze adoracyjnym, polegające na symbolicznym odtworzeniu drogi Jezusa Chrystusa na śmierć i złożenia Go do grobu.

Nazwa ta używana jest też w kontekście:

 • samej męki Chrystusa,
 • stacji - wizerunków drogi krzyżowej,
 • przedstawienia pasyjnego.

 •  
   
   

  Tradycja ta powstała w Jerozolimie. W średniowieczu rozpowszechnili ją franciszkanie, którzy oprowadzając pątników zatrzymywali się przy stacjach przedstawiających historię śmierci Jezusa. Liczbę czternastu stacji ustalono w XVII wieku. W kościołach katolickich Droga Krzyżowa przedstawiana jest w formie czternastu obrazów lub rzeźb rozmieszczonych na ścianach bocznych świątyni. Stacje drogi krzyżowej to nie tylko odtworzenie wydarzeń z ostatnich dni Chrystusa. Mają one swą bogatą symbolikę. Dla katolików są również podstawą rozważań medytacyjnych dotyczących m.in. tego, czym jest prawda, miłość, cierpienie, śmierć.

  2 marca 2007
  Ze względu na to, że kościół w tym dniu był zajęty, ks. Jan podjął decyzję, aby odprawić nabożeństwo drogi krzyżowej w Moresnt (Belgia). Przybyło ponad 100 wiernych. Mimo, że od wielu dni niebo nie szczędziło nam nic innego oprócz deszczu, w tym czasie pogoda dopisała i przez cały czas świeciło słońce.
  Wypróbowaliśmy także nowy sprzęt nagłaśniający zakupiony właśnie z myślą o pieszych pielgrzymkach.

  Na początku nabożeństwa ksiądz proboszcz poświęcił również krzyż procesyjny, wykonany przez Marcina Kościukiewicza.  Piękną i starą figurę Chrystusa Marcin znalazł wyrzuconą na śmietnik. Dobre serce młodego człowieka nie mogło patrzeć na bezczeszczenie najdroższego symbolu religijnego chrześcijanina. "Kamień odrzucony przez budujących, stał się kamieniem węgielnym"
  Po odnowieniu figurki, dorobił nowe drzewce, które są tak skonstruowane, że można je rozłożyć na trzy części i przewozić samochodem. Mamy nadzieję, że solidny krzyż będzie służył naszej Parafii wiele lat i nie znajdzie się nigdy na wysypisku, z powodu braku rąk, które by Go niosły.

  Po Drodze Krzyżowej nasza grupa udała się do małej kaplicy, (kościół jest w remoncie), aby uczestniczyć we Mszy św. Ks. Jan wyraził wielkie zadowolenie z powodu tak licznej grupy dorosłych i dzieci. Po liturgii pielgrzymi modlili się przed cudowną figurką Matki Bożej Wspomożenia Wiernych i wrócili do swoich domów.
   

  Wszystkim dziękujemy za wspólną modlitwę!