Czuwanie w intencji Poloni i jej Duszpasterzy
Jezu mój Najukochańszy, proszę Cię o triumf Kościoła, 
o błogosławieństwo dla Ojca Świętego i całego duchowieństwa, o łaskę nawrócenia grzeszników zatwardziałych, o szczególne błogosławieństwo i światło proszę Cię, Jezu, dla kapłanów, u których będę się spowiadać w życiu. 
 
                                                                         (Dz. L s. 110) 
Jezu mój, proszę Cię za cały Kościół (święty), udziel mu miłości i światła Ducha Swego, dając moc słowom kapłańskim, aby serca zatwardziałe kruszyły się i wróciły do Ciebie, Panie. 

Panie, daj nam świętych kapłanów, Ty sam utrzymuj ich w świętości. O Boski i Najwyższy Kapłanie, niech moc Miłosierdzia Twego towarzyszy im wszędzie i chroni ich od zasadzek i sideł diabelskich, ustawicznie zastawianych na dusze kapłańskie.

Niech Moc Miłosierdzia Twego o Panie, kruszy i wniwecz obraca wszystko to, co by mogło przyćmić świętość kapłana, bo Ty wszystko możesz. 
Amen.            
                    
                                                                      (Dz. III. s. 13)

 
 
 
 
 

Występ grupy "Przystań"


 
 
 
 
 

Wspólna Droga Krzyżowa na zakończenie CZUWANIA