WSZYSTKO DLA BOGA I POLONII ZAGRANICZNEJ
         17 lutego br. metropolita poznański abp Juliusz Paetz rozpoczął w bazylice archikatedralnej w Poznaniu proces kanonizacyjny w sprawie o. Ignacego Posadzego, współzałożyciela Towarzystwa Chrystusowego i założyciela Zgromadzenia Zakonnego Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej. Proces ma udowodnić heroiczność cnót i życia kandydata do chwały ołtarza.
Ks. Ignacy Posadzy urodził się 17 lutego 1898 r. w Szadłowicach w pobliżu Inowrocławia w archidiecezji gnieźnieńskiej. Był wychowywany w głębokich tradycjach religijnych i patriotycznych. W roku 1917 zgłosił się do Seminarium Arcybiskupiego w Poznaniu. Studia ze względu na toczącą się I wojnę światową odbywał w Münster i Fuldzie oraz, po jej zakończeniu, w Poznaniu i Gnieźnie. Święcenia kapłańskie otrzymał 19 lutego 1921 roku w katedrze gnieźnieńskiej z rąk bp. W. Kloskego. Po święceniach pracował w duszpasterstwie parafialnym w Farze poznańskiej oraz w Państwowym Seminarium Nauczycielskim w Poznaniu, gdzie pełnił funkcję prefekta. W tym czasie był również współredaktorem "Biblioteki Kaznodziejskiej" oraz "Wiadomości dla Duchowieństwa".
W szczególny sposób wyczulony był na potrzeby religijne polskich emigrantów pracujących w różnych krajach Europy. Swoje wakacje spędzał prawie co roku za granicą, pełniąc funkcje kapłańskie wśród polskich robotników w Niemczech. W roku 1929 z ramienia kard. Augusta Hlonda odbył podróż informacyjną do Brazylii, Urugwaju, Argentyny i Paragwaju. Sługa Boży kard. August Hlond w roku 1932 zlecił mu zadanie organizowania zgromadzenia zakonnego. 15 października 1932 r. rozpoczął kanoniczny nowicjat w Potulicach, a po złożeniu ślubów zakonnych 15 października 1933 r. na ręce założyciela kard. Augusta Hlonda, i został pierwszym przełożonym generalnym.
W roku 1958, zgodnie z sugestią kard. Hlonda, założył żeńskie zgromadzenie zakonne, którego dekret erekcyjny podpisał abp Antoni Baraniak 21 listopada 1959 r. W roku 1963 Kapituła Generalna Towarzystwa Chrystusowego nadała mu tytuł Współzałożyciela. Zmarł w opinii świętości 17 stycznia 1984 r. w domu zakonnym w Puszczykowie.
- Przekonywającymi dowodami świadczącymi o ojcu Posadzym są łaski przypisywane jego wstawiennictwu i modlitwie - mówi ks. Jan Konieczny TChr, uczestniczący w procesie kanonizacyjnym ks. Posadzego. Wśród informacji o wielu łaskach, które napływają do zgromadzenia, ks. Konieczny wymienia dwa przypadki: cudem dokonane uzdrowienie oraz zanik choroby nowotworowej. Łaski otrzymywane przez wiernych świadczą o wierze i przekonaniu, że ten kapłan może wstawiać się za nimi do Boga.
Dla zgromadzenia, dla Poznania proces ukazuje świętość, która jest bardzo blisko człowieka. Ks. Posadzy będzie orędownikiem polskich emigrantów, czekających na patrona, który pomoże im pojednać się z Bogiem.