List Przełożonego Generalnego w sprawie Jubileuszu 75-lecia Zgromadzenia

Drodzy Współbracia,

Łaska i dobroć, Boga pozwalają nam przygotować się na uroczysty obchód Jubileuszu 75-lecia założenia naszej Wspólnoty - Towarzystwa Chrystusowego. Odbędzie się on w Poznaniu, w dniu 8 września 2007 roku. Wydarzenie to poprzedzać będzie roczne przygotowanie, które rozpoczniemy w dniu 8 września 2006r. Z jednej strony pozwoli nam ono raz jeszcze duchowo powrócić do korzeni - poprzez wspomnienie dzieł, jakie dokonał Bóg w życiu Towarzystwa i Kościoła poprzez Sługi Boże: Kardynała Augusta Hlonda i Ojca Ignacego Posadzego; z drugiej zaś strony pomoże nam dostrzec Boże działanie w naszej historii.

Z przygotowaniem do Jubileuszu związana jest potrzeba wewnętrznego oczyszczenia, jak i odnowienia więzi wspólnotowej. W tym procesie, u jego fundamentów, zawsze potrzebne jest nawrócenie. Tak przeżyty czas przygotowania stworzy okazję do umocnienia nas w  łasce powołania zakonnego i kapłańskiego i wspomoże z wdzięcznością ku Bogu, spojrzeć na życie Towarzystwa a także z ufnością w jego przyszłość. Apostołowie, gdy otrzymali od Chrystusa mandat nauczania: "Idźcie na cały świat i głoście ewangelię...", w tym konkretnym ważnym momencie nie uświadamiali sobie, iż wraz z upływem wieków, poprzez ich posługę Dobra Nowina rozprzestrzeni się na wszystkie krańce świata. Potrzeba było czasu, aby Bóg poprzez działanie Ducha Świętego i zaangażowanie powołanych ludzi, mógł prowadzić dzieło swojego Syna poprzez wieki i doprowadzić Kościół do krańców świata, na wszystkie kontynenty, aż po nasze czasy. Kiedy powstawało Towarzystwo, któż mógł przypuszczać, iż nowa rodzina zakonna przez posługę Współbraci obejmie troską duszpasterską rodaków do tak wielu krajów, a w końcu dotrze aż po krańce świata.

Towarzystwo miało swoje Betlejem w Potulicach, Kalwarię w czasie II Wojny i latach komunizmu, ale też może cieszyć się czasem łaski zmartwychwstania i życia w służbie rodakom w kraju, jak i za granicą. Należy powiedzieć, iż chociaż zmienia się geografia naszej obecności i posługi, to jednak nasza misja w Kościele jest wciąż aktualna. Oczywiście, to wymaga wsłuchiwania się w głos Boga i Jego Ducha, tak, aby pozwolić się prowadzić Bożym natchnieniom i Jego woli. To wymaga otwartości umysłu i serca oraz dyspozycyjności jednostek, jak i rozeznania odpowiedzialnych za tę misję - aby iść tam, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni, "...gdzie polskie dusze giną". Ogromnie ważna będzie jubileuszowa refleksja i rachunek sumienia nad życiem naszej Wspólnoty, nad jej obecnością i misją w Kościele, oraz dyspozycyjnością wobec nowych wyzwań. Jakże potrzebna w odniesieniu do form i dróg realizacji powołania, do świętości w życiu indywidualnym i wspólnotowym, tak, jak i w zakresie życia zakonnego i kapłańskiego.

Refleksja ta winna być poddana gruntownemu omówieniu i syntezie, a także konkretyzacji w obradach jubileuszowej Kapituły Generalnej, która zbierze się bezpośrednio po zakończeniu się uroczystości jubileuszowych. To ważne spotkanie winno wskazać nowe drogi, którymi ma podążać Towarzystwo w XXI wieku, a także my, którzy je tworzymy, aby realizować Boże plany w niesieniu Jezusowego zbawienia naszym rodakom, żyjącym w różnych częściach świata. Przygotowanie do Jubileuszu będziemy przeżywać w kraju, jak i w poszczególnych prowincjach. Do tego listu załączam program jubileuszowej odnowy, jak i kalendarz wydarzeń, które będą wprowadzać nas w uroczyste dziękczynienie Bogu za dar Towarzystwa dla Kościoła. Zapraszam wszystkich Was, Drodzy Bracia, do wejścia na drogę odnowy i wdzięczności przed Bogiem.

Zapraszam Was do odważnego świadectwa wobec naszych rodaków i lokalnego środowiska o misji naszej Wspólnoty, jaką realizuje w Kościele i w świecie. Niech czas przygotowania i celebracji Jubileuszu będzie wypełniony łaską Boga, który nas wybrał i umiłował w swoim Synu. Niech jego owocem będzie rzeczywistość, na którą wskazywał Założyciel i pozostawił nam w duchowym testamencie: "Ut unum sint". Matce Jezusa i Kościoła, Królowej Towarzystwa Chrystusowego, zawierzam Was wszystkich i czas jubileuszowego przygotowania. Z braterskim pozdrowieniem,

 
                                                                                                                                                           ks. Tadeusz Winnicki TChr
                                                                                                                                                           Przełożony Generalny