26 listopad
Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata


JEZU CHRYSTE, KRÓLU WSZECHŚWIATA, ODDAŁEŚ NAS W OPIEKĘ KAPŁANOM TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO, KTÓREGO SAM JESTEŚ WIELKIM I MOŻNYM PATRONEM.
BŁOGOSŁAW IM I WSPIERAJ W PRACY DUSZPASTERSKIEJ.
NIECH TWOJE MIŁOSIERNE I POKORNE SERCE ŻYJE W NICH I BĘDZIE PRZYKŁADEM WIERNOŚCI BOGU.
                                              

Wspieraj na niełatwej kapłańskiej drodze naszego drogiego księdza proboszcza Jana Urbanka
i obdarzaj Go, co dzień darami Ducha świętego.
Spraw, by nam w radości i dobrym zdrowiu pasterzował, jak dobry ojciec jeszcze długie lata.
(Wierni z Herzogenrath, Düren i Aachen)
MODLITWA ZA KAPŁANÓW
Panie i Boże nasz, Królu nieba i ziemi,
Ty powierzyłeś kapłanom 
Najświętszy Sakrament 
I skarb swojego Stworzenia 
Oddając w ich ręce 
Władze nad samym sobą. 

Ześlij Twojemu ludowi świętych kapłanów, 
Aby mu byli podporą w trudnościach, 
Braćmi w potrzebach, 
aby Ciebie Słowem, czynem, miłością 
wprowadzali w serca ludzkie 
i trudy codziennego życia. 
Spraw, aby serca kapłańskie, 
myśli i ręce pozostały czyste, 
pokorne i zawsze gotowe do posługi. 
Niech będą odbiciem Twego 
Świętego Oblicza, 
niech pozostaną wierni Tobie, 
Twojemu Kościołowi i swojemu powołaniu, 
aż do ostatniej chwili swego życia. 
                                      Amen.