Niech Wielki Tydzień będzie okazj± jeszcze owocniejszego zgłębienia Tajemnicy naszego Zbawienia, a Zmartwychwstały Pan niech udziela przez przeżycia Tajemnic Wielkanocnych darów Bożej Rado¶ci i Pokoju!

Szczę¶ć Boże!

Ks. proboszcz Jan Urbanek TChr.

 
 
 
Zmartwychwstanie...

Przez Twe wielkie Zmartwychwstanie
żywioł wszelki budzisz Panie.
Budzisz ze snu, żywot dajesz,
W wszelkim bycie zmartwychwstajesz.
B±dĽ pochwalon chwalb± pie¶ni,
B±dĽ pochwalon w gromie burz.
Duch się Twój niechaj ciele¶ni,
Ponad groby żywot twórz.
Ostań z nami na dniu wielkim,
zmartwychwstały Boży Lew.
B±dĽ pochwalon w bycie wszelkim,
chwalbę Twoj± głosi ¶piew.
Bij± dzwony, tr±by graj±,
hucz± gromy, wicher rwie.
Chwalbę Twoj± dzi¶ ¶piewaj±,
Zmartwychwstały Boży Lwie!
 ( Stanisław Wyspiański )