Dzień  Papieski "Jan Paweł II - Orędownik Prawdy"

Tylko modlitwa

 
Ani łzy ani żal
ani smutek najgłębszy-
tylko modlitwa szczera
odpłaci dług
za tyle lat służby
dla Polski-dla świata
dla ludzkości-ani łzy, ani żal, ani smutek
tylko wierność
Chrystusowej Ewangelii
którą Jan Pawł II
tak gorliwie i wytrwale
głosił całemu światu

 


Kolejny V-ty Dzień Papieski obchodziliśmy w niedzielę 16-go października. Z tej też okazji grupa parafian PMK Aachen przygotowała montaż słowno-muzyczny.Myślą przewodnią tego przedstawienia było przypomnienie nauczań papieskich, których nierozłączną istotą i treścią była prawda . 
 
 

Wielki Papież Polak jak nikt rozumiał istotę prawdy i wagę osobistej odpowiedzialności za prawdę.
 
 
 
 
 

Oprawę muzyczną przygotowała kapela góralska rodziny Banach z NL..