Ukochane Boże dziecię,
Ukochane Boże dziecię,
Gdy mieć szczęście chcesz na świecie,
Gdy Cię minąć ma zła droga,
Ponad wszystko kochaj Boga.

Kochaj swoich rodzicieli,
By pociechę z Ciebie mieli,
Ale pomnij, że Bóg w niebie
Ma w opiece zawsze Ciebie.

Szukaj szczęścia w tym, co Twoje,
nie chciej doli innej,
a ustaną niepokoje
duszy Twej dziecinnej.

Niechaj uśmiech i pogoda
myśli Twe ozłocą,
własne serce sił Ci doda,
rozum natchnie mocą.

Joanna Gillowa


W przyszłym roku do Ołtarza Pańskiego po raz pierwszy przystąpi szesnaścioro dzieci.
30 października podczas Mszy świętej ks. Jan Urbanek wygłosił kazanie właśnie do nich.
Dzieci otrzymały również poświęcone podczas liturgii różańce.
Najmłodsi aktywnie uczestniczyli we Mszy św. poprzez śpiewane psalmy i czytanie Ewangelii św.
Wystąpiła scholka parafialna pod kierownictwem p. Katarzyny Piórek.
Nasz sprzęt nagłaśniający wzbogacił się o nowe, wysokiej klasy mikrofony, zakupione przez Księdza Proboszcza, które będą służyć scholi i chórowi podczas występów w kościele.