JĘZYK POLSKI W SZKOŁACH PAŃSTWOWYCH W AACHEN
"... Mowa rodzinna 
niechaj będzie prosta
Ażeby każdy, kto usłyszy słowo
Widział jabłonie, rzekę, zakręt drogi,
Tak jak się widzi w letniej błyskawicy..."
         
"...A w tej naszej ojczyźnie wiatr piosenkę nam gwiżdże.
Szumią kłosy i brzozy, i sosny.
Lecz najmilszym w niej dźwiękiem
polska mowa brzmi pięknie, 
słowa, które z tej ziemi wyrosły..."

Drodzy Rodzice!   Nie pozwólcie, żeby ta nasza piękna, polska, rodzinna mowa właśnie Waszym dzieciom gdzieś umknęła.
Skorzystajcie z szansy bezpłatnej, zatwierdzonej przez tut. Urząd Szkolny, grupowej nauki języka polskiego, która już od czterech lat prowadzona jest w szkołach państwowych na terenie Aachen.
W bieżącym roku szkolnym zajęcia będą odbywały się w St. Leonhard Gymnasium (Jesuitenstr. 9) w czterech grupach:

    1) dzieci młodsze (kl. 1-6)     - środa (dwie grupy):       14.30 - 17.00           17.00 - 19.15

    2) dzieci starsze (kl. 7-10 )     - wtorek ( dwie grupy) : 15.00 - 17.20          17.25 - 19.45

Oceny z tychże zajęć wpisywane są na  świadectwach szkolnych ( w punkcie "Bemerkungen") i na specjalnych zaświadczeniach potwierdzonych przez szkołę.
Tematyka związana jest bezpośrednio z zagadnieniami naszej codziennej rzeczywistości, życia rodzinnego, życia szkolnego, ogólnymi, humanitarnymi i chrześcijańskimi zasadami współżycia.
    Pogłębiamy wiadomości dotyczące tradycji, zwyczajów i obyczajów świątecznych.
        Poznajemy elementy naszej polskiej historii i geografii.
            Obserwujemy rytm natury. Chcemy nauczyć się widzieć nasze środowisko naturalne i jego piękno, jako wspaniały dar Boży, którego ochrona jest jednym z głównych zadań i obowiązków każdego z nas.
Każdy z czytanych i opracowywanych przez nas tematów zawiera jednocześnie elementy ortografii,
gramatyki i zabawy.
        Często śpiewamy, bawimy się, słuchamy piosenek, kolorujemy, wycinamy i naklejamy ( przede wszystkim młodsze dzieci), rozwiązujemy ortograficzne zagadki i krzyżówki.

Dokładamy wszelkich starań, aby lekcje języka polskiego dostarczały nam przede wszystkim przyjemnych i pożytecznych wrażeń, aby przyczyniły się do kultywowania polskich, chrześcijańskich tradycji, aby były swego rodzaju "kolorowymi cegiełkami" w poznawaniu naszego ojczystego języka!
Czekamy na nowe zgłoszenia (ilość miejsc jest ograniczona)!

Zapraszamy serdecznie do wspólnej nauki i zabawy!

G. Tatara
( nauczycielka prowadząca lekcje języka polskiego
telefon: 0241 / 1696666 )