Skończył się okres wakacyjny dla dzieci i młodzieży, a dla wielu z nas czas urlopu. Bogu niech będą dzięki za ten dar czasu tak bardzo potrzebnego, by z nowymi siłami wejść w nadchodzący okres naszego życia. Miniony czas był pełen wielu przeżyć osobistych i społecznych.
Najważniejszym kościelnym wydarzeniem niewątpliwie były XX Światowe Dni Młodzieży w Kolonii, których szczytem było sobotnio - niedzielne spotkanie modlitewne z Ojcem Św. Benedyktem XVI w dniach 20 i 21 sierpnia na Marienfeld w pobliżu Kerpen. Wielką radością było, że z dość dużą grupą parafialną ( ponad 120 osób) na czele z duszpasterzem mogliśmy brać udział w tym historycznym wydarzeniu. To publiczne wyznanie wiary i przeżycie tożsamości bycia Kościołem przez młodych z całego świata( w sobotę ok. 800 tysięcy, w niedzielę ponad 1 milion) na długo pozostaną w naszej pamięci. Pochwała należy się rodzicom, że przybyli na to spotkanie z dziećmi (najmłodsi mieli 5 i 6 lat).
Był to czas Zesłania Ducha Św., a słowa Ojca Świętego Jana Pawła II, który zainspirował Światowe Dni Młodych, będą pomagały w przeżywaniu codzienności naszego życia.
Papież Benedykt XVI, który z wielką czcią i szacunkiem wspomina swojego poprzednika, poświęcił w hołdzie dla Niego nowy dzwon.
Niech Pan Bóg udziela tak bardzo potrzebnych łask a Matka Najświętsza wspiera.
Szczęść Boże!    Ks. Jan